สคต.ชิคาโกจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show 2021

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ได้ดำเนินการจัดคูหาประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายในงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show 2021 ณ ศูนย์แสดงสินค้า McCormick Place ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยจัดเป็นแหล่งข้อมูลการนำเข้าข้าวที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าสูงถึง 649.49 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.92% โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวมีกลิ่นหอม (Aromatic Rice) สูงถึง 498.90 เหรียญสหรัฐ ด้วยมูลค่าทางการค้านี้จึงกระตุ้นให้หน่วยงานวิจัยข้าวสหรัฐ มุ่งพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเทียบชั้นกับข้าวหอมมะลิไทย อย่างไรก็ตาม คุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยยังคงความเหนือชั้นกว่าข้าวจัสมินอเมริกันในแง่ของรสชาติและความหอม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกข้าวไทย หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวและสนใจจัดแสดงสินค้าและสร้างโอกาสในการเจรจาการค้าออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected] หรือ โทรสาร (312)787 9733